REGULAMIN WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL 2022

REGULAMIN WORLD CLASS COCKTAIL FESTIVAL 2022

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.cocktailfestival.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji festiwalu World Class Cocktail Festival oraz Lokali biorących w nim udział. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy Usługodawcą, któremu przysługuje prawo do Platformy, a Gośćmi. Właścicieli Lokali odsyła się do “Umowy współpracy”, zawieranej w formie elektronicznej.